Παιδοδοντίατρος είναι ο οδοντίατρος που έχει μετεκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά προγράμματα ειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική. Η εκπαίδευση αυτή εξασφαλίζει μοναδική γνώση και εμπειρία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβληματών της στοματικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των ατόμων με αναπηρία.Βασικός στόχος του Παιδοδοντίατρου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας οδοντιατρικής φροντίδας για το παιδί απαλλαγμένης από το άγχος και τον φόβο. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με ψυχολογικές τεχνικές και ειδικό λεξιλόγιο για την περιγραφή της θεραπείας που κάνουν την διαδικασία απλή, κατανοητή και αποδεκτή.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια σχέση που βασίζεται στην ειλικρίνεια και στην εμπιστοσύνη.Σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ευχάριστου κλίματος για το παιδί παίζει η κατάλληλη διαμόρφωση του ιατρείου, ώστε να αποτελεί χώρο ευχάριστο και φιλικό, προσαρμοσμένο στις παιδικές ανάγκες και η ύπαρξη ειδικά εκπαιδευμένου βοηθητικού προσωπικού.Ακόμα και τα παιδιά με αναπηρία μπορούν να προσεγγιστούν από τον Παιδοδοντίατρο με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητική συνεργασία και να περιοριστεί η ανάγκη χρήσης καταστολής ή γενικής αναισθησίας.

Πηγή: Ελληνική Παιδοδοντιατρική Εταιρεία