Ανάλογα με τον τερηδονικό κίνδυνο που διατρέχετε, πρέπει να κάνετε επισκέψεις επανελέγχου στην παιδοδοντίατρο για την διατήρηση του αποτελέσματος. Η σημασία των επανελέγχων έχει πιστοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.