Οι ορθοδοντικοί είναι οι πιο στενοί συνεργάτες των παιδοδοντιάτρων. Είμαστε σε στενή επαφή μαζί τους για την

*έγκαιρη παραπομπή
*προετοιμασία του ασθενούς για την θεραπεία
*διαρκή παρακολούθηση κατά την διάρκεια της θεραπείας
*διατήρηση του αποτελέσματος

Είμαστε στην  διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία