Τερηδονικός κίνδυνος

Θεραπείες

Όλο το εύρος των οδοντιατρικών θεραπευτικών πράξεων σε νεογιλά και μόνιμα δόντια
σφραγίσματα, απονευρώσεις
Θεραπεία ουλίτιδας, περιοδοντίτιδας και προβλημάτων του στόματος
Αντιμετώπιση όλων των οδοντικών τραυματισμών
Αντιμετώπιση στοματικών έξεων (θηλασμός δακτύλου/πιπίλας)
Πρώιμη ορθοδοντική θεραπεία
Αισθητική οδοντιατρική
Αντιμετώπιση ασθενών με οδοντικές ανωμαλίες (μέγεθος, σχήμα, χρώμα), συγγενείς ελλείψεις δοντιών, υπεράριθμα ή έκτοπα δόντια

Περισσότερα

Επανέλεγχοι

Ανάλογα με τον τερηδονικό κίνδυνο που διατρέχετε, πρέπει να κάνετε επισκέψεις επανελέγχου στην παιδοδοντίατρο για την διατήρηση του αποτελέσματος. Η σημασία των επανελέγχων έχει πιστοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Περισσότερα

Καλύψεις οπών και σχισμών

Οι καλύψεις οπών σχισμών έχουν αποτελέσει για πολλά χρόνια από το 1965 το μέσο εκλογής των οδοντιάτρων για την πρόληψη της τερηδόνας των μασητικών επιφανειών. Η χρήση των sealants σήμερα στις μασητικές επιφάνειες θεωρείται ότι είναι τριπλής κατεύθυνσης. Προληπτική χρήση για την πρόληψη εγκατάστασης της τερηδόνας σε υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη τερηδόνας μασητικές επιφάνειες. Παρεμβατική […]

Περισσότερα