ασθένειες δοντιών

Νόσοι

Η μελανή χρωστική είναι ένας τύπος εξωτερικού αποχρωματισμού των δοντιών που συνήθως σχηματίζεται μια γραμμή κοντά στο περιθώριο των ούλων. Ο επιπολασμός της μελανής χρωστικής κυμαίνεται από 2,4% έως 18%. Τα κριτήρια για τη διάγνωση της μελανής χρωστικής δεν είναι ακόμα παγιωμένα. Η μελανή χρωστική πρέπει να διαφοροδιαγνώσκεται τόσο από εξωγενείς χρωστικές στις οποίες και ανήκει όσο και από ενδογενείς. Πολλοί συγγραφείς προτείνουν διάφορα κριτήρια για την ταξινόμηση. Οι κυρίαρχοι τύποι βακτηρίων απομονωμένα από αυτή την κατάθεση είναι οι ακτινομύκητες.

Περισσότερα